Personale​

​Personalet har arbejdet på Vedelsbo igennem mange år. Alle kender hinanden godt og har et tæt og godt samarbejde hvor der er tillid og hvor alle lever op til vores fælles værdigrundlag.​ Vi har et unikt arbejdsmiljø hvor trivsel og tryghed er en naturlig del af hverdagen.

​Der er ansat: 2 social- og sundhedsassistenter, 2 pædagoger, 1 flexjobber, 1 pædagogisk assistent, 2 vikarer, 1 administrator og altmuligmand, 1 havedame samt 1 forstander/daglig leder der er uddannet sygeplejerske, herudover en fast tilknyttet afløser. Rengøring af fællesarealer varetages af eksternt rengøringsfirma.

​​​

Der er størst personaledækning i dagtimerne, fordelt med 3-4 personer i plejen. Dagvagten har fri henholdsvis kl. 15.00, 16.00 og kl. 17.00. Aftenvagten møder kl. 15.00 til kl. 23.00. Herefter er der tilkaldevagt fra hjemmet. Såfremt der er behov for det, kan tilkaldevagten være tilstede inden for ca. 15 minutter. I dag og aftentimerne er der opkald fra alle beboerværelser.

​​​På Vedelsbo lægges der stor vægt på trivsel, medindflydelse, uddannelse og ajourføring af viden. Vedelsbo er opsøgende og interesseret i relevante kursustilbud ift. arbejdet på Vedelsbo.

Vedelsbo er derfor også åbne overfor medarbejdernes ønsker om kursustilbud. På møder drøftes den faglige indsats kontinuerligt mhp. at sikre implementering og optimering af det faglige niveau.​

Personalet tilbydes løbende supervision ved kognitiv psykolog hver måned, eller efterbehov.

​​​

Der afholdes personalemøder ca. 1 gang om måneden. Herudover planlægges der kontinuerlig relevante kurser, uddannelse, temadage mm. Med henblik på optimering af faglighed og personlig udvikling. 

​​​

Læs også:​

- Terapi og Kontaktperson​​

Kontakt ​Vedelsbo

Adresse

Appenæshoved 2

4700 Næstved