Miljøterapi​

Beboeren støttes af sine kontaktpersoner og det øvrige personale i at strukturere sin hverdag ud fra ønsker,mål og behov således at beboeren oplever en indholdsrig og tryg hverdag. Der anvendes ugeskema og månedsplaner efter den enkeltes behov.​

​Som beboer tager man del i sit liv ved at deltage i praktiske gøremål så godt man kan.

​​​

Som en del af miljøterapi indgår beboerne i en struktureret planlægning af fælles praktiske opgaver. Strukturen for denne plan vurderes løbende af beboerne på beboermøderne, så alle har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne skal forløbe/fordeles. 

De faste praktiske opgaver, som madlavning, opvask og oprydning er planlagt som ”tjanser”, med en tjans om ugen for alle beboere. En ”tjans” består af tilberedning af frokost, mellemmåltid og aftensmad, samt opvask og oprydning sammen med en medbeboer og personale. Deltagelse i indkøb er ligeledes fordelt mellem beboerne henover en uge.​

I sommer halvåret deltager alle fælles et par timer om ugen i haven/urtehaven. Det planlægges fra uge til uge hvad man skal lave. Der tages højde for den enkelte beboers funktionsniveau og alle former for deltagelse respekteres.

Det betragtes som en forudsætning, at man har lyst til og forståelse for at deltage i de fælles daglige gøremål, hvis man vil bo på Vedelsbo.

Læs også:

​- Fritid​​