Hensyn og regler​

​​På Vedelsbo lever alle sammen som en stor familie

​​​Man skal derfor tage hensyn til hinanden i måden at opføre sig på, samt når man har gæster og spiller musik mm..

​På Vedelsbo er der en alkoholpolitik. Herunder laves der individuelle aftaler og mål i samarbejde med den enkelte beboer. Der er en fastlagt rygepolitik på Vedelsbo. Det er ikke tilladt, at ryge i fællesrummene.​​

Beboermøder

​Hver 14. dag afholdes der beboermøde. På beboermøderne diskuteres meninger, spørgsmål og gode ideer i forhold til hverdagen på Vedelsbo. På møderne planlægges herudover bl.a ture, fester og ferier mm.

​​​

Læs også

​- Visitering​