​Terapi og kontaktpersonsystem

​Kognitiv terapi

​Personalet er uddannet i bl.a kognitiv miljøterapi, henholdsvis basisuddannelsen og den videregående uddannelse.

​I dagligdagen tilstræbes at arbejde med kognitive redskaber i samarbejde med den enkelte beboer, hvor der tages udgangspunkt i beboerens ønsker og funktionsniveau.

​​​

Formålet med kognitiv miljøterapi er, at støtte den enkelte beboer i at arbejde med at ændre sin adfærd, tanker og følelser og herved finde en mere positiv og hensigtsmæssig tilgang til deres hverdag/liv.

​Vi arbejder med at lære beboerne at identificere problemer og kritiske situationer, samt sætte nogle realistiske, psykologiske og sociale mål for deres hverdag.

​Vi arbejder ud fra en række af kognitive metoder.

​​​

De centrale metoder i den kognitive terapi er

  • At hjælpe beboeren med at handle aktivt og udsætte sig selv for vigtige livssituationer snarere end at undgå alt.
  • At hindre uhensigtsmæssige reaktioner i at finde sted
  • At ændre negative tankeprocesser til konstruktive tankeprocesser. Der anvendes sokratisk dialog, udfordring – og tankeeksperimenter​

​​​

Sokratisk dialog vil sige, at vi er empatisk/lyttende i vores tilgang til beboeren. Ud fra en dagsorden støtter vi beboeren under samtale ved at opsummere og tydeliggøre eksempelvis problemstillinger. Dette gør vi ud fra specifikke og åbne spørgsmål som skal støtte beboeren i selv at finde frem til løsninger. Vi anvender forskellige redskaber (kognitive og adfærdseksperimenter) som beboeren tilbydes at arbejde konkret med i sin hverdag med støtte fra kontaktpersonen. Der følges op/evalueres ved ugesamtalerne.

​​​

Beboeren undervises efter behov og ønske i den kognitive referenceramme for herved at tilegne sig en forståelse for metoden.​

Kontaktpersonsystem

​Beboerne støttes i dagligdagen igennem et kontaktpersonsystem. Det betyder, at beboeren bliver tilknyttet to kontaktpersoner, som sammen med det øvrige personale hjælper og støtter beboeren med at få hverdagen til at fungere. Såfremt kontaktpersonerne ikke er til stede, vil beboeren altid blive tilknyttet et andet personale som støtter og hjælper efter behov fra morgenstunden og hele dagen/aftenen.

​Beboeren kan få hjælp og støtte til personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, indkøb, postsortering, økonomi, medicinadministration, lægebesøg, familiebesøg og meget mere. Det afhænger helt af den enkeltes behov.

​​

​I samarbejde udarbejder kontaktperson og beboer handleplaner med realistiske mål.

​​​

Beboeren tilbydes ugentlige samtaler hvor beboeren sammen med kontaktpersonen lægger dagsordenen. På samtalerne drøftes bl.a handleplaner og mål, men også alle andre emner som ligger beboeren på sinde. Udover de planlagte ugesamtaler vil der altid være mulighed for at tale med kontaktpersonerne og det øvrige personale efter ønske og behov.

​​​

Kontaktpersonerne tilbyder deltagelse i alle former for aktiviteter i huset, som uden for huset. Det kan være deltagelse i sociale arrangementer, sportsaktiviteter, foredrag, familiebesøg, biograftur mm.

​​​

Kontaktpersonen støtter beboeren i at tilrettelægge en hverdag der for dem giver indhold med kvalitet og mening. Der skabes de rammer og den struktur som den enkelte beboer har behov for, for hermed at opnå forudsigelighed og tryghed.

Coaching

​Daglig leder er uddannet i life coaching og tilbyder som supplement til kognitiv miljøterapi, coachende samtaler med beboerne. Spørgsmål og teknikker stilles udelukkende ud fra beboernes præmisser.

Der anvendes effektive værktøjer som beboeren kan bruge til at danne sig overblik over sine ressourcer, udfordringer og muligheder, få nye vigtige indsigter og finde nye gode alternativer. Netop fordi coaching har egne mål og ønsker i centrum, er det blottet for såvel budskab, som løftede pegefingre om hvad der er rigtigt og forkert. Beboeren skal via åbne spørgsmål selv finde frem til sin egen sandhed som ofte ligger skjult for dem. Sandsynligheden for at beboeren handler og når sit mål er størst hvis handlingen bygger på, hvad der er vigtigt for beboeren.

Styrken ved denne samtaleform er, at det er beboeren selv som skal handle og det er derfor også beboeren der ved, hvad der er det rigtige at gøre og beboeren der har ejerskab til det, der skal gøres.

​​​

Læs også:

​- Hensyn og regler​​