Personale​

​Der er en lav personaleomsætning på Vedelsbo. Alle kender hinanden og har et godt samarbejde, hvor der er tillid og hvor alle lever op til vores fælles værdigrundlag.​

Vi har et unikt arbejdsmiljø hvor trivsel og tryghed er en naturlig del af hverdagen.

​Udover daglig leder og administrator/altmuligmand er der ansat 4 kontaktpersoner, 1 køkken- og rengøringsleder, 2 fast tilknyttede vikarer, 1 flexjobber. Forstander/daglig leder der er uddannet sygeplejerske og det fastansatte personale har en sundhedsfaglig eller socialpædagogisk uddannelse.

​​​

Der er størst personaledækning i dagtimerne, fordelt med 3-4 personer i plejen. Dagvagten har fri henholdsvis kl. 15.00 og kl. 15.30. Aftenvagten møder kl. 14.00 til kl. 22.00. Herefter er der tilkaldevagt fra hjemmet. Såfremt der er behov for det, kan tilkaldevagten være tilstede indenfor ca. 15 minutter og om nødvendigt overnatte på Vedelsbo. 

​​​På Vedelsbo lægges der stor vægt på trivsel, medindflydelse, uddannelse og ajourføring af viden. Vedelsbo er opsøgende og interesseret i relevante kursustilbud ift. arbejdet på Vedelsbo.

Vedelsbo er derfor også åbne overfor medarbejdernes ønsker om kursustilbud. På møder drøftes den faglige indsats kontinuerligt mhp. at sikre implementering og optimering af det faglige niveau.​

Personalet tilbydes supervision ved kognitiv psykolog hver måned, eller efterbehov.

​​​

Der afholdes personalemøder ca. 1 gang om måneden. Herudover planlægges der kontinuerlig relevante kurser, uddannelse, temadage mm. Med henblik på optimering af faglighed og personlig udvikling. 

​​​

Læs også:​

- Terapi og Kontaktperson​​