Visitering​

​​​Kommune og Vedelsbo samarbejder om evt. indflytning af ny beboer

​​​I praksis besøger den interesserede borger, evt. pårørende, sagsbehandler fra kommunen og evt. kontaktperson Vedelsbo. Borgeren besøger Vedelsbo i princippet så mange gange der er et gensidigt behov. Under besøget vil forstander og evt. kommende kontaktpersoner være tilstede.

​​​

Hvis der er et ønske om det, kan en evt. kommende beboer i første omgang besøge Vedelsbo nogle timer ad gangen. Der er også mulighed for at opholde sig på Vedelsbo over længere tid, feks et par dage med overnatning , for bedre at kunne danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at bo på Vedelsbo.​​

​​Handlekommune sørger for at Vedelsbo modtager alle relevante data og sagsakter som kan give et retvisende grundlag til vurdering om hvorvidt Vedelsbo er et passende bosted for borgeren.

​​​

Hvis det besluttes at borgeren ønsker at flytte ind og Vedelsbo vurdere at borgeren vil kunne passe til målgruppen/beboergruppen, vil der blive udfærdiget en samarbejdsaftale imellem kommune og Vedelsbo.

Der aftales som udgangspunkt et 3 måneders prøveophold.

​​​

Læs også

​- Tilsyn​​